Hur främjar man kreativiteten hos sina medarbetare

Vi börjar bakifrån och berättar hur man inte ska göra när man som chef eller arbetsledare vill skapa en kreativ arbetsplats. Går man ut och berättar för sina medarbetare att det är viktigt att de är effektiva och tar vara på varenda minuts arbetstid, att det enbart ska göra sin arbetsuppgift och vänta på order från chefen om förändring ska ske. Ett riktigt toppstyre då man låser personalen helt utan att de får chans att bidra till företaget eller få ett endaste utrymme för eget tänk och reflektioner. Vi människor är inga robotar och att sitta rakt upp och ner med samma uppgifter dag ut och dag in är varken hälsosamt för personalen eller effektivt för företaget. För vad händer? Personalen blir missnöjda och osäkra och vågar inte komma med egna förslag till förbättring. Detta kommer i längden leda till att personalen mår dåligt och till följd av det så kommer också sjukskrivningar.

Vill man som chef främja en kreativ arbetsplats så ska man istället uppmuntra sin personal att komma med förslag om förbättringar, för det är ju faktiskt personalen som utför jobbet och på så sätt ser vart någonstans det brister. Om någon i personalen begått ett misstag eller att dess förslag inte visade sig vara lyckat så ska man för den delen inte bestraffa den här personen utan istället berömma för att hen vågade. För misstagen gör så att man kommer framåt, alla har vi gjort misstag, det är dem man så småningom lär sig utav.

En arbetsplats med högt i tak och med mycket humor har i forskningsammanhang visat sig främja kreativiteten då personalen inte blir lika spända och rädda för att göra fel. Humorn avdramatiserar också tryckta situationer och får människor att slappna av. Chefen ska också göra klart för hela sin personal att det alltid är ok att vända sig till hen om problem eller annat skulle uppstå. Chefen har tystnadsplikt och ska hjälpa sin personal om det skulle vara något problem eller något som stör.

Att med jämna mellanrum uppskatta sin personal för det arbete de gör för sin arbetsgivare ger dem också en känsla av att det de gör är viktigt och betydelsefullt och att arbetet de utför är uppskattat. Skulle det finnas missnöje på något sätt mellan kollegor eller chefen, se till att lösa det så fort som möjligt för annars så blir det lätt att det ligger och skaver för länge och på så sätt skapar missnöje och en arbetsmiljö som är långt ifrån kreativ. Vi är nästan lika mycket på vår arbetsplats som vi är hemma och därför så är det väldigt viktigt att vi trivs på vårt arbete och att våra åsikter betyder något.

Allt handlar egentligen om delaktighet och att inte bli för styrd på något sätt för då låser man ju sig och utrymmet för kreativiteten försvinner. Öppenhet, dialog, humor och delaktighet är ingredienserna för en lycklig och kreativ personal. Det skadar inte heller att anordna roligheter tillsammans med jämna mellanrum.