Designtrender på webben 2016

Scrollsidor
Hemsidor där all information presenteras på en och samma sida blev en av de största trenderna under 2015. Många av företagen använder tekniken för att skapa en mer interaktiv sida, ofta med en historia inbakad i processen som uppspelas. Scrollsidor är definitivt en trend som kommer att hålla i sig även under 2016.

Hamburgmeny
Den lilla menyn som ser ut som en liten hamburgare tog under 2015 steget från att enbart finnas på mobiltelefoner till hemsidor i fullstorlek. De används för att gömma navigationen, så att besökarna inte ska behöva se alla olika menyval hela tiden. Under 2016 spås att denna trend kommer att fortsätta.

Rutnät
En rutnätsdesign har visat sig vara ett användbart sätt att visa många bilder eller inlägg på en hemsida. Pinterest är en av de första stora tjänsterna som började att använda sig av detta och många andra företag har hakat på denna trend. 2016 kommer detta att öka och bli allt vanligare.

STOR bild och slagkraftig rubrik
Det blir viktigare att skapa en känsla hos dina besökare, en känsla över vad det är för typ av företag de har kommit till och vilka tjänster eller produkter som de säljer. Ett sätt att skapa denna känsla är att använda sig av stora bilder av bra kvalité och slagkraftiga rubriker som fångar besökaren.

Animationer
Något som rör sig drar besökarnas uppmärksamhet och under 2016 är det stor sannolikhet att animationer av alla dess slag kommer bli vanligare.

Ikoner
Ikonbaserad design är ytterligare en trend som förmodligen kommer att bli ännu större under 2016. Tydliga ikoner kan hjälpa till att navigera och förtydliga budskap i texter.

Platt design
Ett koncept som vi hört om under både 2014 och 2015. Platt design har nästan blivit standard och kommer att hålla i sig över 2016.