Att skapa kreativa och effektiva miljöer

En kreativ miljö kan ju såklart se olika ut för alla. Vissa vill sitta ute i naturen medan andra trivs bäst hemma vid köksbordet och andra vill ligga hemma i sin säng. Och detta är ju såklart valfritt vid individuella uppgifter som man lägger upp och planerar själv. Vi har tidigare pratat ur en arbetsgivares perspektiv om hur man främjar en effektiv och kreativ arbetsplats. Att det är viktigt att inte styra för mycket och att ha ett högt tak på arbetsplatsen så att personalen vågar komma med förslag och inte känna sig rädda för att göra fel.

Det var arbetsplatsen

Hur ska lärarna tänka vid en skola? Hur ska de kunna motivera sina elever att analysera själva och komma med egna idéer? Först och främst i en klass med 25 stycken elever så finns det också 25 stycken individer. Alla är olika och måste också mötas olika. Om vi exempelvis tar en klass på första ring i gymnasiet där eleverna ska lära sig mer av att diskutera och motivera sina svar och åsikter så är det viktigt att läraren tänker till lite. Långt ifrån alla elever tycker att det känns naturligt att diskutera öppet inför en helklass och oftast bli det samma personer som räcker upp handen och vädrar sina åsikter. För vissa är det helt naturligt och inget konstigt medan det för andra är pest och pina och helst gömmer sig längst bak i klassrummet med blicken sänkt. Är lösningen att gå direkt på dessa elever och fråga ”vad tycker du då Pelle?”, detta leder sällan till något gott utan istället till en elev som blir än mer kuvad och fasar dessa lektioner desto mer.

Lösningen kan istället vara att dela upp klassen i mindre grupper som alla får en diskussions uppgift att diskutera. Var någonstans gruppen ska sitta får de bestämma själva, det är inte fel att de sätter sig i Cafeterian och diskuterar. Efter bestämd tid så möts klassen upp i klassrummet och redovisar vad de kommit fram till. Detta kan läraren bestämma om det ska ske muntligen eller skriftligen. När läraren delar upp i grupper så är det också viktigt att hen tänker till hur grupperna ser ut och att det blir en bra fördelning och en grupp som fungerar så att det kan leda till bra diskussioner.

När det gäller ungdomar så ska man också hålla i beaktande att de är i ett skede i livet som är känsligt och då de är mycket formbara och lätta att påverka. Hos en tonåring så är en pinsam händelse inte bara pinsam utan det är ett trauma. Det gäller att gå försiktigt fram och leda dem rätt i att inget farligt händer om man säger vad man tycker i en fråga även om resten tycker olika, alla har rätt till en åsikt. Fortsätter man som lärare att uppmuntra sina elever att tycka och tänka och att inget farligt sker när man gör det så har man hjälp eleven inför framtiden.